Speciaal onderwijs zwemles

Als ouder ben je steeds bezig met de zoektocht naar het beste voor je kinderen. Zwemles is daar standaard onderdeel van tot je er achter komt dat jouw kind anders is. Wij zien al jaren dat kinderen met behoefte aan extra aandacht in het reguliere zwemonderwijs buiten de boot vallen. Wij vinden het enorm belangrijk  terwijl we weten wat zwemmen met deze kinderen kan doen.

 

 

  Wij zijn gespecialiseerd in het geven van zwemles aan kinderen met:

   • ¬†een lichamelijke beperking
   • een ontwikkelingsstoornis
   • een leerstoornis
   • een gedragsstoornis

  Belangrijk daarbij is dat er geen sprake is van een verstandelijk handicap.

   • ADHD: aandacht en concentratie, hyperactief
   • Syndroom van Asperger: Taal, Motoriek, Angst, Dwang
   • ADD: Aandacht en Concentratie
   • PDD-NOS: Ontwikkeling, Autisme
   • NLD: Verwerken van non verbale informatie
   • MCDD: Meervoudig complexe ontwikkelingsstoornis
   • DCD: Motorische onhandigheid
   • Autisme: Ontwikkelings, Sociale interactie, communicatie