Gedragscode zwembranche

Wij werken volgens de gedragscode zwembranche. In de gedragscode is de omgang tussen zwembad medewerkers en bezoekers en zwemleerlingen beschreven.

Inleiding uit de brochure:” De omgang tussen zwembadmedewerkers en bezoekers en zwemleerlingen laat zich niet tot indetail regelen. Zeker niet wanneer lichamelijk contact nodig is in de vorm van instructie,correctie of hulp (denk hierbij aan bezoekers met een beperking) of ter voorkoming van verdrinking of een andere onveilige situatie dan wel noodzakelijk is voor de handhaving van de orde en veiligheid. Niettemin verdient het aanbeveling om uitgangspunten en gedragsregelsvast te stellen aan de hand waarvan de grens tussen geoorloofd en ongewenst gedrag van zwembadmedewerkers in concrete situaties kan worden vastgesteld. Het doel hiervan is om alle betrokken personen te beschermen en het publieke vertrouwen in de zwembranche te herstellen.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U kunt van de site van het Nationaal Platform Zwembaden de volledige brochure downloaden.